منتجب‌نیا: شورای راهبردی اصلاح‌طلبان را مسیر انحرافی می‌دانم /باید شورایی مرکب از 3 تا 5 نفر از بزرگ