رقابت چشم بادامی‌ها و اروپایی‌ها بر سر «نفت ایران»