۳۳ مورد عملیات اطفاء حریق توسط جمعیت هلال احمر بروجرد اجرا شد