فرودگاه «کویرس»؛ دژ مستحکم ارتش سوریه در برابر داعش + نقشه