وال استریت ژورنال: بمب هسته ای، راه حل ملک سلمان برای مقابله با ایران!