تاج گذاری سلطان قوچان/ عکس یادگاری رضا گوچی با قلیان خاموش