عراقی‌ها و یمنی‌ها راه جمهوری اسلامی را پیش گرفته‌اند