چین قهرمان والیبال زنان زیر ٢٣ سال قاره کهن شد/ ایران در جایگاه هشتم آسیا ایستاد