مسئولان بنیاد شهید نگاه ویژه‌تری به شهدای مهاجر افغانستانی داشته باشند