معاون پژوهشی وزارت علوم درگذشت آئینه‌وند را تسلیت گفت