۷۵ هزار نظامی مسئول تأمین امنیت مراسم شهادت امام موسی کاظم(ع)