در هنگام خرید دوربین‌های سری ۷۵۰d و ۷۶۰d کانن بیشتر دقت کنید