سعودی‌ها با هواپیمای فوق‌ جنگنده نتوانستند جلوی هواپیمای مسافربری ما را بگیرند/ شرمنده‌ایم کار را