فرماندار مهاباد: همه روایت‌ها را تکذیب می‌کنم/ نتایج اولیه فردا توسط قاضی اعلام می‌شود