اولین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار می‌شود