استعمال مواد مخدر در مهمانسرای شهرداری رشت/شهرداری ‌توان پرداخت حقوق پرسنل ‌را ندارد‌