تماشاگران اجازه نمی دهند نفت سقوط کند/ مصمم هستیم 3 امتیاز بگیریم