جشنواره بین المللی خلاقیت در هنرهای اسلامی تبادلات فرهنگی جهان اسلام را رونق می بخشد