انتقاد از مهندس پاس/ال‌موندو:‌آقای ژاوی چرا برنامه مشخصی برای آینده نداری؟!