اپلیکیشن Shazam در ابتدا یک سرویس مبتنی بر تماس صوتی بود