پیگیر ثبت جهانی روستای تاریخی کندوان هستیم/ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز سد راه است