مسابقات قرآن کریم توسط ۱۴ شبکه تلویزیونی ایرانی پوشش داده می‌شود