براي سوت آغاز مسابقه با استقلال ثانيه‌شماري مي‌كنم | حواس‌تان باشد «نصرتی» پسر من است! | الهلال را ب