از ملاقات با ملک عبدالله تا ماجرای دستگیریش در دولت احمدی‌نژاد