دانشگاه مذاهب اسلامی درگذشت چهره ماندگار علمی کشور را تسلیت گفت