رییس دادگستری مهاباد: متهم حادثه هتل تارا، کارمند یک شرکت خصوصی است