بهره‌برداری از نیروگاه هسته‌ای اندونزی در 10 سال آینده