فیلم/ مرثیه‌خوانی «شهید طبسی» در بین الحرمین یک روز قبل از شهادت