جزئیات منتشرنشده شاهد عینی از عملیات حیرت‌انگیز خلبان شجاع ایران در فرودگاه یمن