مسئول برگزاری مراسم دیدار پیشکسوتان فوتبال با گودرزی بیانیه‌ای صادر کرد