مردم یمن مرگ را به خواری در برابر آمریکا و عربستان ترجیح می‌دهند