وزیر ارتباطات: اپراتورها هرقدر پهنای باند بخواهند، می‌دهیم