ابراهیمی:مشکل‌مالی‌ در نتایج استقلال‌تاثیرگذار بود