صفاتی مانند لمپن به کی‌روش نمی‌خورد/ تیم‌ملی در ترکیه یک بازی دوستانه انجام می‌دهد/ برخی‌ها با دلا