کتاب‌های نذری به مناطق محروم می‌رسند/ پیگیری مطالبات رهبری پس از ۲۰ سال