معامله بيش از 66 هزار مگاوات‌ساعت برق در بورس انرژي