کی‌روش لمپن نیست/ فقط ۳۰ ثانیه از صحبت‌های گودرزی منعکس شد