طلاب با مطالعه زندگی علما از تجربه‌های گران قیمت آنان استفاده کنند