عضو تیم ملی کشتی فرنگی: با تمام توان در رقابت های آسیا شرکت می کنم