سال ۹۲، ۲۰ میلیون دلار واردات محصول تغذیه‌ای برای کاهش شدید پروتئین داشتیم