بازار ایران پر از فرصت سرمایه‌گذاری است/ سریال‌ها تصویر دیگری ترسیم کرده‌اند