1100 نفر دانش‌آموز بی‌بضاعت در دورود مورد حمایت کمیته امداد قرار گرفتند