حسینی: عده‌ای نمی‌خواهند من به پرسپولیس نزدیک شوم/ باشگاه‌ بی‌صاحب نیست که بیشتر از قراردادم پول ب