اسلامیان: کی‌روش باید طبق قرارداد به کارش ادامه بدهد/ درباره صحبت‌های گودرزی حرفی ندارم