رستگار: آقای ضیاء هاشمی؛ دولت با شعار رفتار فراجناحی رای آورد، شما کی فراجناحی عمل می‌کنید؟