چالش‌هایی که ادامه تحول در سلامت را با نگرانی همراه می‌کند