کاشانی: کفاشیان قول داد قرارداد کادرفنی تیم امید را پیگیری کند