دینانی فردا به نمایشگاه می‌آید/ نقد و بررسی کتاب های معرفت