امرالهی: دانشگاه‌ آزاد در ایجاد شرکت‌های دانش بنیان سرمایه‌گذاری کند