بازی پرطرفدار World of Warcraft در ماه های گذشته ۳ میلیون کاربر خود را از دست داده است !